Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri 2019

Hotărârea numărulAvând titlulDin data de
38,39,40,41,42HCL SEPTEMBRIE DE PUBLICAT
Completare de publicat
30.09.2019
28,29,30,31,32,33,34,35,36HOTARARII DE PUBLICAT30.08.2019
27privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru...12.07.2019
26privind aprobarea indicilor tehnico-economici12.07.2019
25Hotarare 25 - alegere presedinte de sedinta28.06.2019
2424 - Aprobare studiu de fezabilitate gaze28.06.2019
2323- Nomenclator arhivistic28.06.2019
22Hotarare 22 - aprobare nomenclator stradal28.06.2019
19Hotarari luna mai 201929.05.2019
18acordare titlu Cetatean de Onoare sublocotenent Avram Constantin la implinirea vârstei de 100 ani18.04.2019
17aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de Cetatean de onoare al Comunei Bordeşti18.04.2019
16privind aderarea UAT Comuna Bordeşti la Asociaţia Comunitatea de Comune Vrancea Sud18.04.2019
15privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim I al anului 201918.04.2019
14privind aprobarea transformarii unei functii publice18.04.2019
13privind aprobarea PLAN OCUPARE funcţii publice18.04.2019
12privind aprobarea listei de investitii pe anul 201918.04.2019
11privind aprobarea bugetului propriu pe anul 201918.04.2019
9privind insusirea domeniului public...15.03.2019
8privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire contractelor acordurilor cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli07.03.2019
7privind adoptarea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere şi ţinere la zi a evidenţelor ce fac obiectivul registrului agricol28.02.2019
6privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru anul 2018 conform anexei ce face parte integrantă prezentei hotărâri28.02.2019
5privind aprobarea modificării art.9 din HCL n3.4din31.01.201914.02.2019
4privind desemnarea domnului Alexandrescu Viorel, consilier local, ca reprezentant al Consiliului Local Bordeşti în consiliul de Administraţie al Şcolii din Comuna Bordeşti30.01.2019
3privind aprobarea indicatorilor tehnico economici şi a documentaţiei în faza de proeict30.01.2019
2privind modificarea indicatorilor tehnico economici şi a documentaţiei in faza de proiect30.01.2019
1privind alegerea domnului Miron Ionel consilier local presedinte de sedinta a Consiliului Local Bordeşti30.01.2019

HOTĂRÂRI ALE CONILIULUI LOCAL 2018

Hotărârea numărulAvând titlulDin data
40Hotarare plan actiune ajutor social 201918.12.2018

2017

2015 şi 2016