Autorizatiei de construire nr. 04/28.06.2023

In temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii ,art 7,alin. (23), UAT Comuna Bordesti ,in calitate de emitent al Autorizatiei de construire nr. 04/28.06.2023 ,publica urmatoarele informatii referitoare la conditiile necesare