BULETIN INFORMATIV ÎN CONFORMITATE CU ART. 5 ALIN. 2 DIN LEGEA 544/2001

Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Bordeşti, judetul Vrancea:

Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Bordeşti si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public:

Conducerea Primariei comunei Bordeşti:

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:   

  • – Secretar UAT
  • Email: primariabordesti@yahoo.com
  • Tel.:
  • Fax:

Coordonatele de contact

  • Denumire: Primăria comunei Bordeşti, judeţul Vrancea
  • Sediul: sat Bordeşti , com. Bordeşti, jud. Vrancea
  • Telefon: 
  • E-mail: primariabordesti@yahoo.com
  • Pagina de internet: www.comunabordesti.ro

Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.

Lista cuprinzand documentele de interes public

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

Modalităţi de contestare în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Cereri si formulare Legea nr.544/2001