Comisii de specialitate

Comisia de buget-finanţe, urbanism, agricultură, programe de dezvoltare economico-socială şi administrarea domaneiului public şi privat al comunei:

 • MARINESCU ADRIAN
 • NICULESCU IORGU
 • TĂTARU IULIAN
 • CHIRIAC MIHĂIŢĂ-CĂTĂLIN

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi socio-culturale, culte, protecţia copiilor, tineret şi sport:

 • GAVRILĂ ADRIAN
 • CHIRIAC MIHĂIŢĂ-CĂTĂLIN
 • TĂTARU IULIAN
 • ALEXANDRESCU VIOREL
 • SACUIU ALEXANDRU

Comisia pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, de apărare a ordinii publice şi a drepturilor cetăţenilor, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ:

 • GAVRILĂ ADRIAN
 • MIRON IONEL
 • CRĂCUN DANIELA-FLORINIŢA
 • MOLDOVEANU VASILE
 • PANAITE DORINEL