FORMULARE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Legislația beneficiilor de asistenţă socială

Legea nr. 416-2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
Legea-nr-277-2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 70-2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

Acte necesare

Opis dosar de indemnizație-stimulent creștere copil

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de indemnizație-stimulent creștere copil

Acte necesare pentru alocația de stat pentru copii

Acte necesare în vederea întocmirii dosarului de alocație pentru susținerea familiei (ASF), care se acordă pentru familii cu copii în întreținere

Acte necesare depunerii ajutorului social - Venit Minim Garantat

Cereri Asistență socială

20170828-Cerere-declaratie-proprie-raspundere

Cerere de acordare a unui ajutor de urgență

Cerere simplificată pentru acordarea ajutorului social

Protecția victimelor violenței

Adresa politie

Adresa Primarie

Cerere Ordin de protectie

Minuta

Nota telefonica

Persoane cu handicap copii și adulți

Acte necesare institutionalizare persoane cu dizabilitati

PH_Ancheta handicap adult

PH_Cerere institutionalizare persoane cu handicap

PH_Cerere tip ancheta

PH_Cerere tip evaluare la domiciliu

PH_Cerere tip persoana cu handicap - se completeaza doar de catre persoana cu handicap

PH_Cerere tip reevaluare

Protecția persoanelor vârstnice

PPV_Acte necesare institutionalizare persoane varstnice

PPV_Cerere institutionalizare persoane varstnice

Protecția persoanelor vârstnice

PPV_Acte necesare institutionalizare persoane varstnice

PPV_Cerere institutionalizare persoane varstnice

Protecția copilului

PC_Cerere tip evaluare caz nou

PC_Contract consiliere

PC_Contract furnizare servicii

PC_Fisa redirectionare caz

PC_Plan de interventie

PC_Raport consiliere

PC_Raport de vizita

PC_Raport evaluare initiala

PC_Raport inchidere caz
Acte necesare Ajutor Incalzire

Acte necesare Ajutor Social

Acte necesare alocatie de stat pentru copii

Acte necesare alocatie de stat si ICC

Acte necesare alocatie de stat

Acte necesare Alocatie Sustinere Familiala

Acte necesare pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani

Acte necesare pentru acordarea stimulentului de insertie

Acte necesare Venit Minim Garantat

Adeverinta stimulent insertie

Cerere alocatie de stat si ICC

Cerere indemnizatie pentru cresterea copilului

Formular pentru copii nascuti in spatiul UE