Hotărâri ale Consiliului Local

Hotarari Consiliu Local 2023

Nr. crt.Hotarare Consiliul LocalData
1HCL 1 validarea dispozitie nr.326.01.2023
2HCL 2 validarea dispozitiei nr. 426.01.2023
3HCL 3 Aprobare cont de executie 202226.01.2023
4HCL 4 adoptare buget local anul 202326.01.2023
5HCL 5 Aprobare plan SVSU26.01.2023
6HCL 6 APROBARE PROTOCOL30.01.2023
7HCL 7 modificare si completare act aditional si statut Vranceaqua28.02.2023
8HCL 8 INSUSIREA FORMEI FINALE DE STEMA28.02.2023
9HCL 9 anexa 4,5,6,7,,8,9 10

HCL 9 ANEXA 1,2 ,3
28.02.2023
10HCL 10 aprobarea planului social28.02.2023
11HCL 11 alegere presedinte de sedinta28.02.2023
12HCL 12 Aprobare dotare scoala Bordesti16.03.2023
13HCL 13 APROBARE MENTINERE GAL31.03.2023
14HCL 14 APROBRARE INDICATORI DRUMURI31.03.2023
15HCL 15 Amenajare loc de joaca scoala31.03.2023
16HCL 16 Infiintare loc de joaca31.03.2023
17HCL 17 Aprobarea modificarii listei de investii31.03.2023
18HCL 18 Aprobarea modificarii hcl impozite si taxe31.03.2023
19HCL 19 Aprobarea de achiziţii directe de servicii colectare31.03.2023
20HCL 20 Rectifiacre bugetara28.04.2023
21HCL 21 Modificare lista de investiíi28.04.2023
22HCL 22 aprobare cont de executie trim. 128.04.2023
23HCL 23 Aprobare acord de parteneriat Universitatea Româno-Americană11.05.2023
24HCL 24-Modificare lista de investitii11.05.2023
25HCL 25 Stabilire coeficienti salarii11.05.2023
26HCL 26 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA11.05.2023
27HCL -27indicatori Scoala Bordesti18.05.2023
28HCL -28 actualizare carte funciara18.05.2023
29HCL -29aprobarea aderarii la GAL (1)18.05.2023
30HCL 30 ATRAS RM SARAT29.06.2023
31Aprobarea documentatiei tehnico-economice drumuri29.06.2023
32HCL 32 aprobarea contului de executie bugetara trim.II31.07.2023
33HCL 33 Rectificarea bugetului28.08.2023
34HCL 34 Deymembrare teren28.08.2023
35HCL 35 Neasumarea raspunderii28.08.2023
36HCL 36 Alegerea presedintelui de sedinta28.08.2023
37HCL 37 aprobarea DALI08.09.2023
38HCL 38 - din rectificarea bugetului local de venituri si cheltueli28.09.2023
39HCL 39 - modificarea listei de investitii28.09.2023
40HCL 40 - Aprobarea indicatori demolare si construire gard28.09.2023
41HCL 41 - desemnarea domnului Panaete Marcel membru in Comisia de evaluare28.09.2023
42HCL 42 - desemnarea unui consilier reprezentant in CA28.09.2023
43HCL 43 - Constatarea incetarii caltatii de membru28.09.2023
44HCL 44 - Aprobarea primirii de noi membri28.09.2023
45HCL 45 - Aprobarea componentei echipei mobile28.09.2023
46HCL 46 aprobarea contului de executie trim. III31.10.2023
47HCL 47 - rectificarea bugetului local de venituri si cheltueli31.10.2023
48HCL 48 modificare lista de investitii31.10.2023
49HCL 49 digitalizare in folosul cetatenilor31.10.2023
50HCL 50 -adoptarea unor masuri de eficientiyarea regsitrul agricol31.10.2023
51HCL 51 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA DOMENIULUI PUBLIC31.10.2023
52
53
54
55
56
57HCL 57 - Aprobare mandat[rii cu mandat a Asociaíei Vrancea Curata15.12.2023
5815.12.2023
59HCL 59 - Aprobarea modificării şi completării listei de investiţii15.12.2023
60HCL 60 - Aprobarea contului de execuţie bugetară trim IV15.12.2023
61HCL 61 - Aprobare impoyite şi taxe locale15.12.2023
62HCL 62 - Prelungire PUG15.12.2023

Hotarari Consiliu Local 2022

Nr. Crt.DataHotărâre
66HCL 66 Aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 66,46 ha izlaz22.12.2022
65HCL 65 Aprobare modificare anexa 2 la contractul de inchiriere22.12.2022
64HCL 64 Aprobare organigrama si stat de functii22.12.2022
63HCL 63 privind aprobarea retelei scolare22.12.2022
62HCL 62 Privind aprobarea planului la ajutor social22.12.2022
61HCL 61 Impozite si taxe locale22.12.2022
60HCL 60 Aprobarea contului de executie bugetara trim IV22.12.2022
59HCL 59 Rectificarea bugetului local de venituri si cheltueli22.12.2022
58HCL 58 Validarea modificarilor stabilite prin dispozitia 23022.12.2022
57HCL 57 Validare modificari stabilite prin dispozitia 22822.12.2022
56HCL 56 Alegerea domnului Sacuiu -presedinte de sedinta22.12.2022
52HCL 52 CONSOLIDARE SEISMICA SCOALA09.10.2022
51HCL 51 Lucrari de intretinere si reparatii Scoala Bordesti09.10.2022
50HCL 50 Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local si vacantarea postului09.10.2022
49HCL 49 INCLUDEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL SUPRAFETEI DE 991 MP30.09.2022
48
47
46
45HCL 45 alegere presedinte luna septembrie29.08.2022
44HCL 44 rectificare bugetara29.08.2022
43HCL 43 actualizarea organigrama si regulament SVSU29.08.2022
42HCL 42 desemnare reprezentant ARACIS29.08.2022
41HCL 41 Desemnare reprezentat CA29.08.2022
40
39
38HCL 38 acordare facilitati SVSU28.07.2022
37HCL 37 cont executie trim. II al anului 202228.07.2022
36HCL 36 modificare lista de investitii28.07.2022
35HCL 35 rectificare BVC la nivelul UAT Bordesti28.07.2022
34
33
32HCL 32 alegerea presedinte de sedinta Tataru Iulian31.05.2022
31HCL 31 aprobare indicatori tehnico-economici Bordestii de Jos31.05.2022
30HCL 30 aprobarea indicatorilor Gradinita Bordesti31.05.2022
29HCL 29 Asigurarea infrstructurii pentru transportul TIC13.05.2022
28HCL 28 Transpunere in format GIS13.05.2022
27HCL 27 Realizare statii de reincarcare in comuna Bordesti , judetul Vrancea13.05.2022
26HCL 26 Achzitie microbuz electric nepoluat13.05.2022
25HCL 25 Incheierea unor contracte de consultanta , asistenta si reprezentare juridica29.04.2022
24HCL 24 Asigurarea finantarii iluminat public29.04.2022
23HCL 23 EXECUTIA BUGETARA PE TRIM.1 AL ANULUI 202229.04.2022
22HCL 22 Aprobarea cererii de finantare si a devizului general ptr. obiectivul de investitii gaze naturale01.04.2022
21HCL 21 Infiintarea retea inteligenta de distributie gaze naturale01.04.2022
20
19HCL 19 Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale29.03.2022
18HCL 18 A cord de parteneriat Bordesti Dumbraveni Gura Calitei29.03.2022
17HCL 17 ATRAS29.03.2022
16HCL 16 Aprobarea prelungirii prin act aditional la A.C.A.P.29.03.2022
15HCL 15 Participare la sesiunea de proiecte PNRR28.02.2022
14HCL 14 Participarea la apelul de proiecte PNRR28.02.2022
13HCL 13 Participarea la apelul de proiecte PNRR28.02.2022
12HCL 12 Alegerea domnului Alexandrescu Viorel -presedinte de sedinta28.02.2022
11HCL 11 Aprobarea planului de actiune sevicii sociale28.02.2022
10HCL 10 Aprobarea prelungire contract28.02.2022
9HCL 9 Aprobare modificari Dispozitia nr. 41 rectificare bugetara28.02.2022
8HCL 8 Depunere cerere de finantare Refacere si modernizare infrastructura rutiera , program Anghel Saligny10.02.2022
7HCL 7 Alegerea presedinte de sedinta Alexandrescu Viorel10.02.2022
6HCL 6 AJUTOARE DE URGENTA31.01.2022
5HCL 5 APROBARE PLAN SVSU31.01.2022
4HCL 4 Modificare contract ATRAS Rm.Sarat31.01.2022
3HCL 3 APROBARE CONT DE EXECUTIE BUGETARA ANUL 202131.01.2022
2HCL 2 APROBARE LISTA DE INVESTITII31.01.2022
1HCL 1 APROBARE BUGET 2022

Hotarari Consiliu Local 2021

NR. CRT.CONTINUTDATA
72Hotarare 72 retea scolara22.12.2021
71HCL 7122.12.2021
70HCL 70 aprobarea planului de interes local22.12.2021
68HCL 68 -IMPOZITE SI TAXE LOCALE22.12.2021
67HCL 67 CONT DE EXECUTIE BUGETARA22.12.2021
66Hotararea nr. 66 modificarea listei de investitii22.12.2021
65Hotararea nr. 65 rectificarea22.12.2021
63HCL sedinta extraordinara luna dec.202111.12.2021
62HCL alegere viceprimar18.11.2021
61HCL alegere presedinte de sedinta18.11.2021
60HCL aprobare strategie locala18.11.2021
59HCL iluminat public18.11.2021
58HCL 58 - Refacere si modernizare drumuri04.11.2021
57HCL 57 - LISTA DE INVESTITII26.10.2021
56HCL 56 - transmitere teren folosinta26.10.2021
55HCL 55 - DESEMNARE ASANACHE26.10.2021
54HCL 54 - Cont de executie bugetara trim III26.10.2021
53HCL 53 - Rectificare _una octombrie26.10.2021
52HCL 52 - Vrancea Curata modificare statut si act aditional30.09.2021
51HCL 51 - desemnare membru in Comisia de evaluare30.09.2021
48HCL 48 - alegere presedinte de sedinta30.09.2021
45HCL 45 - REGULAMENT BAZA SPORTIVA31.08.2021
44HCL 44 - ASOCIATIA VRANCEAQUA31.08.2021
43HCL 43 - TRANSFORMARE POST31.08.2021
42HCL 42 - INCHIRIERE31.08.2021
41HCL 41 - lista de investitii31.08.2021
40HCL 40 rectificare de buget31.08.2021
40HCL 40 - rectificare buget30.09.2021
38HCL 3827.07.2021
33H.C.L. stabilire modalitate de plata serviciul de salubrizare02.07.2021
2525 Hotarare de modificare art. 1HCL 2524.05.2021
2424 Hotarare aprobare art..1 HCL 3324.05.2021
2323 Hotarare burse scolare24.05.2021
2222 Hotarare sanctiuni mediu24.05.2021
2121 Hotarare demolare remiza PSI24.05.2021
20HCL contract delegare si studiu de oportunitate Rm sarat10.05.2021
12HCL LUNA APRILIE 202119.04.2021
11Hotarare CL luna martie 202125.03.2021
10Hotarare Regulament CL26.02.2021
9Hotararea nr. 9 privind spatiile verzi26.02.2021
8Hotarare ATRAS RM. SARAT26.02.2021
7Hotarare transformare post26.02.2021
66 Hotarare presedinte de sedinta29.01.2021
55 Hoatarare desemnare consilieri evaluare29.01.2021
44 Hotarare paln SVUS29.01.2021
33 Hotarare plan servicii sociale29.01.2021
22 Hotarare validare modif. dispozitia 129.01.2021
11 Hotarare modificare impozite si taxe29.01.2021
Hotarari luna iunie 2021HCL luna iunie 2021

Hotărâri 2020

Hotărârea numărulAvând titlulDin data de
45h45 Hotarare aprobare retea scolara18.12.2020
4418.12.2020
43h43 Hotarare inregistrare on-line18.12.2020
42h42 Hotarare plan ajutor social18.12.2020
41h41 Hotarare aprobare lista de investitii18.12.2020
40h40 Hotarare rectificare bugetara18.12.2020
39h39 Aprobare cont de executie bugetara18.12.2020
38h38 Hotararea impozite si taxe18.12.2020
33-37Hotarari 33-3716.11.2020
27Hotarari luna octombrie comisii03.11.2020
25Hotarari luna august 202031.08.2020
21Hotarari luna iulie 202028.07.2021
21hotarari28.07.2020
9Hotarari luna noiembrie 202019.11.2020
8HCL LUNA IUNIE 202018.06.2020
7Hotarari luna mai 202029.05.2020
6Hotarari CL luna aprilie 202014.04.2020
5HCL LUNA MARTIE 202027.03.2020
4Hotararea 4 desfiintare ziar14.02.2020
3Hotararea 3 lista de investitii14.02.2020
2Hotarare nr.2 Buget Local14.02.2020
1Hotarare cont de executie anul 201929.01.2020

Hotărâri 2019

Hotărârea numărulAvând titlulDin data de
58,59,60Hoatarai consiliu local decembrie 201920.12.2019
53,54,55,56Hotarari de consiliu dec20.12.2019
47Hot. actualizare SVUSoct 2019
46Hot. organigrama stat functiioct 2019
45Hot. lista de investitiioct 2019
44Hot. rectificare bugetaraoct 2019
43Hot.executie trim. IIIoct 2019
38,39,40,41,42HCL SEPTEMBRIE DE PUBLICAT
Completare de publicat
30.09.2019
28,29,30,31,32,33,34,35,36HOTARARII DE PUBLICAT30.08.2019
27privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru...12.07.2019
26privind aprobarea indicilor tehnico-economici12.07.2019
25Hotarare 25 - alegere presedinte de sedinta28.06.2019
2424 - Aprobare studiu de fezabilitate gaze28.06.2019
2323- Nomenclator arhivistic28.06.2019
22Hotarare 22 - aprobare nomenclator stradal28.06.2019
19Hotarari luna mai 201929.05.2019
18acordare titlu Cetatean de Onoare sublocotenent Avram Constantin la implinirea vârstei de 100 ani18.04.2019
17aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de Cetatean de onoare al Comunei Bordeşti18.04.2019
16privind aderarea UAT Comuna Bordeşti la Asociaţia Comunitatea de Comune Vrancea Sud18.04.2019
15privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim I al anului 201918.04.2019
14privind aprobarea transformarii unei functii publice18.04.2019
13privind aprobarea PLAN OCUPARE funcţii publice18.04.2019
12privind aprobarea listei de investitii pe anul 201918.04.2019
11privind aprobarea bugetului propriu pe anul 201918.04.2019
9privind insusirea domeniului public...15.03.2019
8privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire contractelor acordurilor cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli07.03.2019
7privind adoptarea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere şi ţinere la zi a evidenţelor ce fac obiectivul registrului agricol28.02.2019
6privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru anul 2018 conform anexei ce face parte integrantă prezentei hotărâri28.02.2019
5privind aprobarea modificării art.9 din HCL n3.4din31.01.201914.02.2019
4privind desemnarea domnului Alexandrescu Viorel, consilier local, ca reprezentant al Consiliului Local Bordeşti în consiliul de Administraţie al Şcolii din Comuna Bordeşti30.01.2019
3privind aprobarea indicatorilor tehnico economici şi a documentaţiei în faza de proeict30.01.2019
2privind modificarea indicatorilor tehnico economici şi a documentaţiei in faza de proiect30.01.2019
1privind alegerea domnului Miron Ionel consilier local presedinte de sedinta a Consiliului Local Bordeşti30.01.2019

HOTĂRÂRI ALE CONILIULUI LOCAL 2018

Hotărârea numărulAvând titlulDin data
40Hotarare plan actiune ajutor social 201918.12.2018

2017

2015 şi 2016